Velkommen til Birk-Dahl Staldindretning A/S

 • STALDRENOVERING
  En omfattende renovering kan være nødvendig, fordi dele af stalden er slidt og f.eks. trænger til nyt staldinventar, et nyt tag eller et nyt loft.
 • STALDBYGGERI
  Netop fordi vi lægger stor vægt på analysefasen, kan vi være med til at sikre optimale investeringer i såvel bygninger som ventilation og inventar således der opstår den mest rentable drift.
 • STALDINVENTAR
  Birk-Dahl staldindretning A/S rådgiver og leverer staldinventar til professionelle svineproducenter i hele Danmark. Vi har løsningen hvad enten det drejer sig om erhvervsbyggeri, staldrenovering eller staldinventar til nybyggeri.
 • ØKOLOGISKE SLAGTESVIN
  Bestående stalde er ofte meget velegnede for renovering til økologiske slagtesvin. I den bestående bygning placeres vægte og foderautomater.

TILFREDSE KUNDER ER DIN GARANTI FOR KVALITET

 • Et skræddersyet, solidt elementbyggeri er ikke dyrere end standardløsning
 • Få indflydelse på din staldindretning
 • Et effektivt produktionsapparat, er grundlaget for større lønsomhed
 • Det er vigtigt at få rådgivning om de rigtige og mest rentable løsninger