DRIK-O-MAT®

Produkt kategorier:

Egebjergs originale DRIK-O-MAT® har en unik udformning, der giver mange klare fordele:

 

  •     Lukket, ombukket kant med stor godstykkelse, som giver en meget stærk drikkekop og samtidig
            forhindrer bakteriedannelse, og at grisene kan få evt. øremærker i klemme
  •     Ingen gødning i drikkeskålen pga. den lukkede form foroven
  •     Ingen blinde hjørner = skålen holdes konstant ren, og der er altid rent vand til grisene
  •     Drikkeventilen er placeret i bunden af skålen, derfor lukkes ikke mere vand ud, end der drikkes og
            der er intet vandspild = god vandøkonomi og lave gyllemængder