Birk-Dahl A/S har indgået kontrakt med Gdr. Per Jepsen, Vester Nebel

Birk-Dahl A/S har indgået kontrakt med Gdr. Per Jepsen, Vester Nebel. 

 

Byggeriet er en toklimastald i 4 sektioner og opføres i elementer og byggeriet sættes i gang i august 2020.

 

Vi glæder os til samarbejdet.