Farestald

Hjem » Staldinventar » Farestald

Produkt kategorier:

De fleste farestalde indrettes med farestier med fareboks. De er produktionssikre og har gennem de seneste årtier været en afgørende faktor for et højt produktionsniveau i farestalden.
 

Egebjergs fareboks har været medvirkende til, at Danmark er det land i verden, som præsterer det største antal fravænnede grise i gennemsnit. Egebjergs faresti anses for at være den mest anvendte i Danmark de seneste 15 år.
 

Egebjergs faresti sikrer en rationel arbejdsgang, da den giver et godt overblik, så tilsyn og håndtering af so og pattegrise er let.
 

Hvis ønsket er løsgående søer i farestalden, er Egebjerg også leveringsdygtige. Egebjergs Combi-faresti med fareboks XL tilgodeser kravet til et højt produktionsniveau samtidig med ønsket om løsdrift på et minimalt merforbrug af kvadratmeter.
 

Farestaldsprogrammet omfatter også FT30-stien, hvor soen er løsgående i hele diegivningsperioden, indtil hun fravænnes og flyttes fra stien, mens smågrisene bliver gående til 30 kg.

Kontakt Birk-Dahl Staldinventar for nærmere information på 74 83 18 18.

Combi-faresti

Combi-farestien er en kombination af en traditionel faresti og en løsdriftsti, hvor soen er løsgående både under faring og diegivning. Combi-farestien tilgodeser et krav om løsgående søer på et minimalt merforbrug af kvadratmeter. 

Faresti

Fareboksen er tilpasset soens anatomi og kan tilpasses soens størrelse. Det betyder sikker faring og lægge-/rejse-sig adfærd.

Welsafe faresti

Farestien er forbedret med en krybbe i plast med høje sider og indeholder ca. 19,6 liter.

 

Fareladene kan nu reguleres i længde og bredde. Welsafe Flex stien, har et liggemål fra krybbekanten til baglågen på 200 cm.

 

Sidevendte farestier

Det er nu muligt at få sidevendte farestier hos Birk-Dahl Staldinventar.